Damedagen i går

… har vi ingen rapport fra. I stedet viser vi dette bildet som ble tatt under damedagen i forrige uke. Vi er sikker på at motivene blir henrykket.

Innhold
Klubben