Litt rot rund mandagstreff

I kveld er det mandagstreff, men det ser ut til å skorte litt på forarbeidet.

I turneringsinnbydelsen på Golfbox står det nemlig ikke noe klokkeslett. Dette står gjerne under rundebeskrivelsen, som også er blitt borte.

Når man så leser i “Berettigelse” at man må være dame for å delta, er det jo ikke rart at det kan bli litt forvirrende for noen og enhver.

Vi regner med at turneringskomiteen får rettet opp det som virker som hastverksarbeid snart. I mellomtiden føler vi at vi er på sikker grunn når vi sier at start er kl. 18, og at turneringen er åpen  for spillere av alle kjønn. Det pleier ikke å være noen klasseinndeling.

Innhold
Klubben