Det blir så fint atte

På tirsdag fikk vi en “real time” melding med bilder og tekst fra Petter Tomren. Den ble dessverre liggende, men nå…Bildene er fra gul tee hull 7. Etter at baneeier forfremmet redaktørens korrespondent fra veisjef til veidirektør har iveren kommet tilbake. Å få lov til å kjøre hjullaster har også bidratt til iver. Baktanken med veiutviklingen er å gjøre komfortkameratenes (Odd og Yngve) golfbilturer mer behagelige. Dette kan resultere i kaffe og kaker til veidirektøren hvis han er ute på banen når de kommer farende. Når de ulike veiene er oppdatert kan det bli aktuelt med hvite kantstriper og gul, stiplet midtstripe. Time will show.

Om dette er av interesse vurderer redaktøren. Det foregår ellers rasering av småskog mellom tee hull 9 og green hull 8. Minst 200 busker/trær er tatt ned av ham hvis navn ikke behøver nevnes.Vi minner i sakens anledning om at redaktøren er interessert i ALT.

Husk vårt motto – ingen sak for liten, ingen sak for stor

Innhold
Klubben