WHS-video nr 6

Sjette video i en serie på ni om det nye handicapsystemet. Klikk på bildet til høyre eller nedenfor (avhengig av hva slags enhet du bruker).

Spillehandicapet du får, leser du av slopetabellen som før. Her er det ingen endringer for oss, men for skotter og engelskmenn byr dette på store endringer.

Innhold
Klubben