Dokumenter til årsmøtet

Som det nå vil være klart for de fleste så avholdes årsmøtet 2016:

torsdag 4. februar kl. 19.00 på Sørmarka

Dokumentene for årsmøtet er nå klare og kan lastes ned her

Årsmelding-2015-07-til Krokholweb

De vil senere også bli gjort tilgjengelig i web-format her på nettstedet.

OBS!

Du trenger Acrobat Reader for å åpne og lese den vedlagte filen.

Hvis du ikke har den allerede, kan du laste den ned ved å klikke på logoen.

Innhold
Klubben