Tillegg til årsmøtedokumentene

Ved en feiltagelse kom ikke nedstående med under sak 10.

Dette skulle vært første del, og hoveddelen av saksdokumentet.

nytt-forslag-årsmøtet-2016-1

Innhold
Klubben