Dugnad  lørdag 22. april

9. april 2023

Så sant værgudene samarbeider blir de “vanlig” dugnad om snaue to uker.

Vi sier “vanlig” fordi det i fjor ble forsøkt et mer utradisjonelt og fleksibelt opplegg. Det var ingen stor suksess, ettersom dugnadsgjengen endte opp med å gjennomføre de fleste oppgavene.

I år blir det altså snakk om tildeling av oppgaver ved fremmøte.

Jo flere som møter opp, jo større er sjansen for gode forhold tidlig i sesongen.

Tom Rune kan rapportere om stedvis is og snø på banen fortsatt, men også at yr.no-varslet regn til uka vil gjøre godt.

Banekomiteens formann, Egil Sørset og Tom Rune ble enige om å kalle inn til dugnad lørdag 22.april, med vær- forbehold og ingen garanti (kan håpe..) for baneåpning samme dag.

Ønsket oppmøte er kl. 10:00, og det blir matservering ca. 1300.

Oppgavene blir som vanlig å:

  • rake/rydde og kjøre bort greiner og kvist langs hele banen
  • spa opp og rake alle bunkere, kanskje også tilføre litt sand

Det er en del egnet utstyr på banen, men det er fint om dugnadsdeltakerne har med river og spader som de mener kan være til nytte.

Huske tilpasset antrekk og skotøy, og arbeidshansker slik at hendene skånes til golfspill! 

Fremdeles noen “fleksible” oppgaver

Utenfor dugnadsdag/tid er det fint om noen kan ta turen langs sidene på driving-rangen for å kaste inn baller. Denne oppgaven må av sikkerhetshensyn tilpasses aktivitet på rangen.

Hovedbildet er fra dugnaden i 2019, som fant sted 27. april.

Fra åpningsdagen i fjor - 28. april
Innhold
Klubben