Kvalifisering til lag-NM 2023

2. april 2023 – OPPDATERT 4. april

I fjor ble det, for første gang i klubbens historie, arrangert uttak til deltakelse i lag-NM.

I 2022 gikk mesterskapet (2. divisjon – avd. 3) for herrer på Nordsjø GK, og vårt lag ble nummer 9. Ambisjonene er større i år. Et eventuelt damelag blir organisert på en annen måte.

I fjor ble det gjennomført én kvalifiseringsturning, men i år blir det annerledes. Årets turnering avholdes 22-23. juli. 

Vi har fått følgende fra primus motor, Stefan Johansson.

Hvordan gjennomføres kvalifiseringen?

Kvalifiseringen blir gjennomført som en Order of Merit over et antall turneringer fra turneringsstart til midten av juni.

Dette for å se hvem som spiller bra over tid og for at det skal gi flere mulighet til å kunne delta i kvalifiseringen gjennom at man kan velge ulike turneringer å spille.

Poeng blir gitt ut fra plassering (brutto slag) på et antall utvalgte turneringer. Det er tre ulike typer turneringer som har forskjellig poengsum til fordeling. Disse er:

  • Mandagsturneringer – 800p
  • Helgeturneringer – 1600p
  • Opphøyde turneringer – 2400p

Det blir gitt poeng fra 1. til og med 8. plass.

Det er deltakerens 5 beste resultater som teller.

Mandagsturneringer spilles som vanlig over 9 hull, helgeturneringer over 18 hull og to opphøyde turneringene over 27 hull.

Opphøyde turneringer

Disse er Captains Challenge, som er en ekstra turnering for denne kvalifiseringen den 20. mai. I tillegg spilles det 18 ekstra hull etter Golfhandelen Open, som legges til resultatet fra Golfhandelen Open.

Valg av utslagssted

For at turnering skal være tellende i kvalifiseringen må den spilles fra tee 52.

Dette da det er brutto score som er tellende. Unntak fra dette er hvis turneringsledelsen i noen enkelt turnering har satt opp annet tee som obligatorisk (da spiller alle samme tee og det er rettferdig med tanke på brutto score).

Angående International Pairs

Spilleformen i International Pairs er bestball, noe som innebærer at begge spillere på laget ikke alltid trenger å hulle ut.

Deltakere som spiller denne turneringen som en del av kvalifiseringen burde egentlig hulle ut, men av hensyn til parturneringen holder det å føre opp den individuelle scoren på alle hull for at den skal telle i kvalifiseringen. 

Stryker du et hull, må du føre opp det antall slag som utgjør netto dobbelt-bogey.

Hvem kan delta?

For å være med i kvalifiseringen må du melde deg på før påmeldingsfristen går ut 1. mai kl 18.00.

Du må også forplikte deg til å være med på Lag-NM som spilles 22-23. juli. Sannsynligvis på Hauger, Norsjø eller Onsøy. Innspillsrunde er oftest dagen før.

I tillegg må man være født i 2010 eller tidligere.

Utenlandske statsborgere må ha hatt fast bopel i Norge i minimum 12 måneder før første turneringsdag i Lag-NM.

Andre regler

Da dette er en kvalifisering til en nasjonal turnering, der det er strenge restriksjoner på bruk av golfbil, er det bestemt at Krokhols lokale regler om bruk av golfbil ikke skal gjelde.

For å ha lov til å bruke golfbil i kvalifiseringen må man være klassifisert av Golfforbundet.

Mer info om Lag-NM

Mer informasjon om Lag-NM og regler finnes på Golfforbundets hjemmesider:

Påmelding

Påmelding skjer via Golfbox (Kvalifisering Lag-NM) senest 1. mai kl 18.00.

Hva med lag-NM Senior?

Det er en kvalifiserings natur at ikke alle klarer å kvalifisere seg. Noen av dem som var med på kvalifiseringen i fjor, og som vi regner med vil være med i år, er 50 år eller eldre. De er derfor kvalifisert til å delta i lag-NM Senior.

Påmeldingen er nå blitt endret slik at det er åpnet for påmelding i to klasser, en for alle, og en for dem over 50 år.

Lag-NM Senior

organiseres av Norsk Senior Golf på vegne av Norges Golf Forbund og avholdes 26. – 27. august.

Siden Krokhol ikke har stilt lag på flere år, vil et eventuelt lag stille i  3. divisjon, som skal spilles på Grenland, Skjeberg eller Hakadal. Formatet er tilsvarende lag-NM, men går kun over 30 dager.

Det er satt opp en separat klasse for uttak til lag-NM senior.

Dem som er interessert i å potensielt være med i begge NM, må da melde seg på begge.

De som ikke ønsker å spille i Lag-NM, men i senior-NM, får da poeng bare i uttaket til senior-NM. De som gjerne vil vurderes for begge, får poeng i begge klasser.

I motsetning til uttaket for lag-NM, forplikter ikke seniorene seg til å delta. Et eventuelt lag blir satt opp på grunnlag av kvalifisering og tilgjengelighet. Deltakere må være medlem av NSG.

Fra fjorårets kvalifiseringsturnering
Innhold
Klubben