Dugnaden 2022 – dag 3

6. april 2022 – Så er dugnaden avsluttet for i år.

Egil Sørset har levert følgende rapport.Alle planlagte oppgaver utført. Unntaket ble utlegging av matter på grønne utslag fordi telen ikke er gått. Mattene er imidlertid klargjort.

Takk til Lars, Arve, Olaf, Sander, Petter, Terje (banearbeider), og Tom Rune for godt levert! Noen har allerede bidratt med plukking av rangeballer fra skog på begge sider av rangen, og andre har varslet at de kommer til å ta en plukkerunde. Takk til dere også!

Kort oppsummert ble læringen fra å ha dugnad på 3 hverdager før påsken-22, at dette ikke passet Krokhol-medlemmene. Ingen medlemmer ut over den faste banegruppa møtte på dagtid.

Men banen er langt på vei klargjort, nå er det bare å håpe på vær som kan ta unna siste snø-, is-, og teleforekomster.Obs!

Som mange nok fanget opp i høst vil det være utslag fra matter på alle hull/utslag den første tiden etter åpning for la gressutslagene få sette seg skikkelig før de tas i bruk.

Innhold
Klubben