Endringer i baneoppsettet for 2024

15. desember 2023

Det blir noen justeringer av baneoppsettet når 2024-sesongen settes i gang – forhåpentligvis en gang i april.

Banekomiteen har tatt en gjennomgang av baneoppsettet som ble innført i år.

Den har fått innspill til bytting av noen utslag front/back til dels fra spillere gjennom sesongen, dels medlemsundersøkelsen, og noe fra banekomiteens egne erfaringer og vurderinger.

I tillegg ble snittscorene i diverse turneringer analysert for å se om det var grunnlag for å endre indekseringen av hullene.

NGFs retningslinjer for indeksering finner du her.

Banekomiteen har bestemt følgende:

Hull 5/14

Utslag front/back blir byttet om for sløyfene 42, 47, og 52 (slik at det blir bedre balanse på front/back 47). Dette betyr at hull 5 spilles som henholdsvis 409, 329, 465 og 465 meter, mens hull 14 spilles som 329, 409, 409, 506 meter.

Hull 6/15

Utslag 47/6 flyttes én tee bakover slik at hull 6 spilles som 215 meter. Hull 15 forblir uendret.

Hull 7/16

Utslag front/back 7/16 byttes om for sløyfe 35, 47 og 52. Dette betyr at hull 7 blir på 229, 229, 270, 295 meter og hull 16 som 196, 196, 229, 270 meter.

Hull 9/16

Utslag front/back 9/18 for 42-sløyfen byttes om slik at hull 9 spilles 219, 292, 330, 330 og hull 18 spilles 219, 219, 292, 350 meter.

Indeksering

Indekseringen byttes mellom hull 2/11 med 3/12 slik at hull 2 får indeks 7 (9 i dag), hull 11 får indeks 8 (10 i dag), og hull 3 får indeks 9 (7 i dag) og hull 11 får indeks 8 (8 i dag).

Gjennomføring

Dugnadsgjengen går over jul i gang med oppdatering av tee-skilt, info-søyler, og noen veiviser-skilt.
 
Golfbox og nettsider blir oppdatert med ny informasjon før den nye sesongen settes i gang.

 

Scorekortet blir seende slik ut:

Hull

Navn

Par

Hcp

35

42

47

52

1

Våningen

3

17

91

91

112

113

2

Solbakken

4

7

207

261

261

295

3

Smieåsen

5

9

278

382

429

439

4

Sagstua

3

15

65

113

128

128

5

Svarvestolen

5

3

329

329

409

465

6

Krokholbekken

4

13

117

193

215

227

7

Postdammen

4

1

229

229

270

295

8

Lusetjern

4

5

180

241

241

298

9

Hestehagan

4

11

219

292

330

330

UT

 

36

 

1715

2131

2395

2590

10

Våningen

3

18

91

112

91

112

11

Solbakken

4

8

207

295

295

325

12

Smieåsen

5

10

278

278

382

429

13

Sagstua

3

16

65

65

113

145

14

Svarvestolen

5

4

409

409

465

506

15

Krokholbekken

4

14

117

193

193

215

16

Postdammen

4

2

196

196

229

270

17

Lusetjern

4

6

180

288

288

288

18

Hestehagan

4

12

219

219

292

350

INN

   

1762

2055

2348

2640

SUM

   

3477

4186

4743

5230

Innhold
Klubben