Endringer på gårdsmuseet

I en artikkel om nærspillområdet, nevnte vi og viste bilder av to av klenodiene på gårdsmuseet.

Nå har kuratoren fjernet halvparten av utstillingen, og det har etterlatt et tomrom.

Til orientering.

Det er for øvrig blitt ytterligere ryddet på treningsfeltet, ettersom noen har vært ute med snorklipper foran den ene bunkeren.

Innhold
Klubben