Flyr ballen kortere når det er kaldt vær?

Dette var grunnlag for diskusjon under kveldens mandagstreff.

Etterpå fant Olaf Thomassen frem til en nettartikkel om akkurat dette, og det viser seg at det gjør den, ballen altså.

Her er en oversettelse av det første avsnittet:

Ballen vil gå kortere ved kaldere temperaturer av to grunner. For det første, siden ballen og køllen er kaldere, er ikke overføringen av energi like effektiv, så ballhastigheten blir lavere. For det andre, er kaldere luft tettere, slik at luftfriksjonen vil redusere ballens hastighet, slik at den ikke går like langt.

Jo tettere luft, jo kortere distanse. Tenk deg en ball som beveger seg gjennom vann, som er nesten tusen ganger tetter enn luft. Ballen ville ikke gå særlig lang før den stopper. Når vi sammenligner varm luft med kald luft, er ikke forskjellen like stor som ved sammenligningen mellom vann og luft, men det er likevel nok til å utgjøre en forskjell.

For en gjennomsnittsgolfer med en svinghastighet rundt 145km/t, viser vi nedenfor er et par sammenligninger mellom å spille ved 4 °C og 27 °C (lengder i meter, konvertert fra yards).

Driver

5-jern

9-jern

4 °C

186

144

99

27 °C

193

151

105

Innhold
Klubben