Føremelding 4. juli

5. juli 2021 – Vi oppdaget at det er ganske lenge siden vi har gitt en tilstandsrapport.

Grunnen til det er at banen har vært i generelt bra stand i hele juni, og spilleforholdene har vært jevnt over meget bra.

Greenene ble vertikalskjært og sandet på tirsdag i forrige uke, og det har vært merkbart, men kvaliteten er nå nesten tilbake på det ønskede nivået.

Fairwayene har generelt godt gressdekke de aller fleste steder, også der det var heller dårlig ved inngangen til sesongen. Det er gjort mye arbeid med tanke på bedre drenering, og det har gitt resultater, blant annet på hull 2, hull 3 og hull 4. Dreneringsarbeid på en golfbane er imidlertid et evighetsarbeid, så det er mange oppgaver som gjenstår. Husk at nyfyllte grøfter uten gress er “uvanlige spilleforhold”, som gir rett til fritak uten straff hvis du havner der.

Flere av utslagsstedene bærer fortsatt preg av at de ble for hardt belastet i begynnelsen av sesongen, og rehabilitering pågår. Det er blant annet sådd nytt gress det nederste utslaget for gul tee på hull 7. Dette vil trolig være stengt i minst en måned til. Det vanlige gule utslaget på hull 5 trenger også hvile, så de gule klossene vil nok fortsette å stå på det midterste utslagsstedet en god stund til. I juli kan også andre par med gule klosser bli flyttet til litt mer uvanlige steder for å gi de vanligste plasseringene litt hvile.

Forholdene var meget gode på den amerikanske nasjonaldagen.

Innhold
Klubben