Forslag til årsmøtet

30. januar 2022 – På tide med en liten påminnelse om årsmøtet.

Som de fleste nå burde vite, så går årsmøtet av stabelen 17. februar.

Det bestyr at du har tre dager på deg hvis du har et forslag du vil ha behandlet der. Klubbens lover sier nemlig at:

“Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes idrettslagets styre senest to uker før årsmøtet”.

Dette er for at styret skal kunne få med forslaget i saksdokumentene. Om disse sier loven:

“Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, skal være gjort tilgjengelig for medlemmene innen den frist som er angitt i egen lov, som senest kan være én uke før årsmøtet.”

Innhold
Klubben