Forslag til årsmøtet

Om en måneds tid (4. februar) er det årsmøte i Krokhol Golfklubb.Styret har bedt oss minne om at forslag som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før møtet.

Selve møtet skal vi komme tilbake til når saksdokumentene foreligger (om ikke lenge).

Hvis du har et forslag til årsmøtet, bør du sende det ikke senere enn 15. januar.

Innhold
Klubben