Noe å tenke på (1)

for turneringskomiteen

Denne artikkelen ble opprinnelig gitt ut 11. april i fjor – og det viste seg å være litt for sent. Nå som turneringskomiteen har bedt om innspill tenkte vi at vi den godt kunne utgis på nytt.

Siden turneringssesongen 2015 fulgte det vanlige mønsteret, virker det som om innspillene er like gyldige i dag.Det er ikke til å komme fra at vi er blitt en liten klubb, likevel er turneringsoppsettet lite endret fra den gang vi hadde 18 hull og mange hundre flere medlemmer. Fjorårssesongen brakte flere vellykkede nyvinninger, så som Golf & Quiz og Elgjakta som eclectic-turnering. Det er imidlertid kanskje nødvendig med enda mere nytenking. Vi har sett på litt statistikk og fundert litt generelt, og her er noen punkter som turneringskomiteen kan vurdere når de setter opp terminlisten for 2015.

Klubbmesterskapet

Deltakelsen i klubbmesterskapet har falt i takt med avmatingen av medlemsantallet. Redaksjonen er av den velkjente mening at klubbmesterskapet kan bli en mye større anledning for flere med en mer hensiktsmessig klasseinndeling, noe som igjen vil få opp deltakelsen.Antall deltakere i KM de siste 10 årene:

KM A B C D Sum
2014 14 2 2 2 20
2013 13 3 2 0 18
2012 20 5 3 0 28
2011 25 6 6 3 40
2010 35 6 8 6 55
2009 24 6 8 5 43
2008 20 0 16 6 42
2007 17 2 15 6 40
2006 15 4 15 10 44
2005 16 5 13 9 43

Klubbmesterskap for seniorer

Klubben har en høy snittalder, og en aktiv seniorgruppe. Vi skjønner derfor ikke hvorfor det ikke kan gå an å ha klubbmesterskap for herrer og damer senior (55+ og 50+) samt herrer og damer eldre senior (65+). Med unntak av damer eldre senior, er dette den samme klasseinndelingen som brukes i Norgesmesterskapene. Så vidt vi husker er dette prøvd bare én gang på Krokhol, og da på feil måte, i og med at seniorklassene bare var en «sideklasse» slik at seniorer kunne delta i både hovedmesterskapet og seniormesterskapet. Det gjorde seniorturneringen lite synlig (f.eks. uten resultater i Golfbox) og reduserte etter vår mening deltakelsen.

C- og D-klassen

Det er også helt tydelig at det er liten «etterspørsel» etter de sosiale klassene i klubbmesterskapet (C og D). Uten endringer er det egentlig ikke liv laga for disse klassene. Vi tror at noe av årsaken til den lave deltakelsen i disse klassene, er to-dagersformatet, noe som for så vidt også kan ligge til grunn for deltakelsen i de øvrige klassene. Så hvorfor ikke gjøre C- og D-klassen om til én-dagsturneringer for å skape litt mer liv og røre på søndagen da mesterskapene avgjøres? Uten handicapbegrensninger – slik at det blir et tilbud til alle.

Mandagscup

Mandagscupen er etter manges mening, også vår, selve hjørnesteinen i vår turneringsvirksomhet. Her også har deltakelsen falt med medlemsantallet. Se statistikken for 2014 til høyre.

Deltakerutviklingen for de siste 10 årene finnes her, men i 2014, et år da banen var i særdeles god stand, var det til sammen bare 52 stykker som deltok i mandagscupen (A: 22, B: 24 og C: 6).

Vi mener det antallet som vi nå er nede på må få konsekvenser på en rekke områder:

Klasseinndelingen:

Med et gjennomsnitt på antall deltakere på bare litt over 20, er det egentlig meningsløst å ha tre klasser med den inndelingen som er. Siden snitthandicapet for deltakerne i 2014 lå temmelig nøyaktig på 20 (basert på det beste handicap hver spiller hadde i løpet av året), hadde kanskje det letteste vært å bare kutte ut C-klassen. Hvis man mener det er ønskelig med tre klasser, og det er det kanskje, så hadde en inndeling ved handicap på over og under 18 og 22 gitt tre omtrent like store grupper i fjor. Nå er ikke disse tallene vektet for deltakelse, så det er ikke sikkert det virker slik i praksis, men uansett må jo grensene settes på grunnlag av skjønn.

Order of Merit:

Når det er såpass få deltakere, kunne man flere ganger i 2014 få OoM-poeng bare ved å delta og bli sist. Med andre ord uten å spille spesielt bra. Toppen av OoM ble også dominert av dem som spilte mange turneringer, og kanskje det burde «lønne seg» å delta i mange turneringer. Slik vi ser det, er det to ting man kan gjøre med oppsettet av Order of Merit:

  • Redusere antall tellende turneringer, til f. eks. 5
  • Endre poengtildelingen fra 12-10-9-8 osv. til et mønster som skiller bedre, f.eks. 20-15-10-8 osv.

Det er heller ingenting i veien for å gjøre begge deler.

Mcup 2014 A B C
12.mai 12 11 0
19.mai 13 14 3 *
26.mai 12 18 4
02.jun 15 14 3
09.jun 16 12 2
16.jun 11 9 4
23.jun 10 12 1
30.jun 9 8 2
04.aug 10 12 2 *
11.aug 9 9 2
18.aug 12 7 2
25.aug 8 7 1
01.sep 9 6 3
08.sep 14 7 2
15.sep 11 7 1
Gj.sn. 11 10 2
Median 11 9 2
Maks 16 18 4
Min 8 6 0
* Påmeldte

Birdie-premier

Dette har ikke noe med deltakerantall å gjøre, men vi kunne godt tenke oss at det ble funnet en annen løsning enn å skille mellom 3 og 4 poeng for birdie. Her ble det nemlig flere ganger gjort feil i fjorårssesongen. Noe som er mye brukt andre steder er å belønne for 2-ere i stedet for birdier. Dvs. at alle som får ballen i hullet på to slag på et hull får premie. Noe å tenke på.

Senere avslutning

I fjor ble den første mandagstreff-turneringen, altså den som overtar når mandagscupen er avsluttet, gjennomført i strålende vær, med fine forhold og brukbar deltakelse kl. 17.30 uken etter at mandagscupen ble avholdt for siste gang. Dette antyder at det ikke er nødvendig å avslutte mandagscupen allerede midt i september.

En annen tanke kan være å legge mandagscupavslutningen til en helgedag med spill av 18 hull som begge teller på OoM – det kunne gi ekstra spenning.

18-hullsturneringer

Da resultatene av årsrevisjonen av handicap kom var det mange medlemmer i handicapkategori 2 og 1 som ikke hadde nok runder til å bli vurdert, og derfor ikke har gyldig turneringshandicap. Noe av dette tror vi skyldes at det spilles meget få handicaptellende 18-hullsturneringer på Krokhol. I farten kommer vi bare på to: Pink Cup og Klubbmesterskapet. Det kunne det kanskje gjøres noe med.

Monthly Medal

I Storbritannia, der de fleste til daglig spiller match, som jo som kjent ikke er handicaptellende runder, arrangerer de fleste klubber en «Monthly Medal»-turnering for å gi spillerne en anledning til å spille en handicaptellende runde.

Hva med å sette opp en turnering på den siste søndagen i hver måned hvor det spilles slagspill over 18 hull? For at denne ikke skal være en utilbørlig byrde for turneringskomiteen, kunne den jo organiseres etter «mandagstreff-prinsippet». Dvs. at man melder seg på og stiller opp, men at all organisering gjøres av deltakerne selv. Scorekortene fylles ut og signeres på vanlig måte, og legges igjen på kafeen der «noen» fra turneringskomiteen plukker dem opp dagen etter (mandag). Startkontingent og premiering kunne da organiseres på samme måte som for matchplaymesterskapet, hvis man skal ha det i det hele tatt.

Krokhol Masters

Dette er lett knyttet til poenget ovenfor. Krokhol Masters var en tradisjon, men ble ikke organisert de to siste årene på grunn av dårlig deltakelse i årene før. Det var sikkert en godt overveid begrunnelse, men synd likevel. Konsekvensen er ikke bare en avbrutt tradisjon, men også at vi står uten en skikkelig turnering i september. Hva med å gjenopprette Masters, men spille den som en éndagsturnering i stedet? Det kan godt fremdeles være en invitasjonsturnering, arrangert ca. én måned etter klubbmesterskapet. Det er jo ofte på denne tiden at banen er på sitt beste, og det er også mulig å være heldig med været.

Elgjakta

I 2014 varte sesongen til midten av november. Så vidt vi husker har banen vært åpen til november de siste fem årene. Derfor virker det litt unaturlig at avslutningsturneringen spilles midt i september. Spesielt hvis Masters gjenoppstår, ville det være mer naturlig å arrangere Elgjakta i første halvdel av oktober. I hvert fall i fjor lå forholdene glimrende til rette for det.

Premier

Det er kanskje et økonomisk spørsmål, men vi kunne godt tenke oss, i turneringer der premien er noe annet enn en sjekk, at vi fikk tilbake premier med Krokhol-merking som kan brukes i hverdagen. Redaktøren er for eksempel meget glad i sine whiskyglass med Krokhol-logo.  Laminerte bilder var i sin tid en god nyvinning, men har kanskje utspilt sin rolle.

Innhold
Klubben