Fortsatt stengt – oppdatering av banestatus

29. august 2023

Banen er fortsatt stengt – antagelig til torsdag.

Tidligere i dag tolket vi blokkeringen i Golfbox dithen at banen var åpen, men veldig våt.

Det viste seg å ikke stemme.

Vi har fått følgende rapport fra formannen i banekomiteen og lederen av dugnadsgjengen (kattegjeter):

Nå er RV 155 åpen og der er det lite som viser at det var flom i helgen. 

På banen er det derimot dokumentasjon så det holder.

I tillegg til ødelagt vei ved utslag 5/14 og fukt på de vanlige stedene har vi store utfordringer på fairway 3/12 ca. ved 100 m-merket, green 4/13, første del rough/fairway 5/14, og fairway 5/14 ca. ved 200 m-merket.

Fellesnevner er vann på avveie, i noen grad som resultat av transportrør som ikke gjør jobben fullt ut.

Dugnadsgjengen ryddet i dag rough/fway 5/14 for slam og grus for å gjøre den klippbar.

Banemannskapet klippet greenene pluss noe fway/rough, og jobbet med green 4/13. Her blir det provisorisk green framover.

Baneeier er tett på og han beslutter når banen kan åpnes delvis/helt for spill. Fairway 3/12 er største hinder sammen med generell fuktstatus.

Innhold
Klubben