Banen åpner igjen på torsdag – litt begrenset

30. august 2023

Det tørker på Kroken. Vi har fått en rapport fra banekomiteen ved Egil Sørset.

Fint bane-tørke vær i dag og mannskapene klippet tilgjengelige spilleflater, utslag, og greener. Noen få steder er det for vått for maskiner.

Green 4/13 forberedes for såing på skadde flater i morgen, og provisorisk green er etablert. 

I tillegg er innledende steg for utbedring av veien ned fra de øvre utslagene 5/14 gjort unna.

På fairway 3/12 og 5/14 måtte gravemaskinen tas i bruk for utskifting av betongrør som var tette og årsak til betydelige mengder overvann. Dette arbeidet blir ferdigstilt tidligst kommende fredag, rør er bestilt. 

Dugnadsgruppa har anbefalt baneeier å åpne banen i morgen for spill på hullene 1/10, 2/11, 6/15, 7/16, 8/17, og 9/18, og han støtter slik del-åpning.

Når det åpnes for tid-bestilling i Golfbox vil det bli synlig at det noen dager kun er spill på 6 greener.

Åpning altså av ett par-3-hull, og fem par-4-hull.

En perfekt anledning til å ta en tur på banen med halvfull bag – for eksempel 3-4 jernkøller pluss putter, og skjerpe den delen av spillet.

Innhold
Klubben