Golfhandelen Open

Vi er blitt meddelt at turneringen, Golfhandelen Open er flyttet til lørdag 23/6 (ja, St. Hans-aften er i år på en lørdag). Dem det ikke passer for, som allerede har meldt seg på, må melde seg av da Stine (turneringsansvarlig) bare endret dato i Golfbox. Alle påmeldingene ble derfor med videre.

Program og litt mer utfyllende informasjon om turneringen kommer antagelig neste uke.

Innhold
Klubben