Premiesjekker

Plutselig ble det mye Golfhandelen.

Vi har fått denne meddelelsen fra styret v/Ketil:

Samarbeid med Golfhandelen 

Krokhol GK har inngått et samarbeid med Golfhandelen om premier til Seniorcupen og Mandagscupen. Fram til sommerferien vil vi teste ut gavekort fra Golfhandelen som premie i disse turneringeringene.Gavekortene kan innløses i Golfhandelens butikk på Brynseng, som har et stort utvalg av golfutstyr og mulighet for simulatorgolf. Gavekortene vil ha en gyldighet på ett år, og det gir både fleksibilitet og mulighet til å samle opp flere gavekort over tid.

Golfhandelen vil sponse klubben fullt ut med gavekort fram til ferien, og det gir oss en besparelse i utgifter til premier som kan komme medlemmene til gode i andre sammenhenger. Ordningen skal evalueres med tanke på videre samarbeid til høsten.Årsaken til at vi gjør denne endringen for en prøveperiode er at baneeier Tom Rune har bedt oss finne alternativer til dagens premiesjekker. Premiesjekkene til bruk i kafeen medfører en del administrasjon og regnskapskostnader som han på sikt ønsker å komme bort fra. Han håper og tror at spillere som vinner i turneringsspill likevel vil benytte seg av tilbudet i kafeen.

Golfhandelen Open

Vi planlegger en egen turnering 23. juni der Golfhandelen vil stå for all premiering. Det legges opp til at dette blir en åpen turnering der også golfspillere fra andre klubber kan delta. Golfhandelen vil denne dagen også være tilstede på rangen der det vil bli mulighet for å teste ut utstyr. Vi tror dette vi bli flott tilbud til våre medlemmer.

Innhold
Klubben