HIO – første mandagscup 2017

Hull 4 er den greenen på Krokhol som er i dårligst forfatning og vanskeligst å putte på. Asbjørn Solevåg fant ut at nøkkelen til suksess på dette hullet var å ikke putte i det hele tatt. Etter et perfekt utslag spratt ballen én gang og rett i hullet. Gratulerer!Ellers fortsatte mandagstradisjonen fra i fjor – med fint vær. Det var blå himmel og alt det der, men de fleste syntes nok at det var i kaldeste laget, med en til tider frisk nordavind. Derfor var heller ikke scorene noe særlig å skryte av. Det var vel heller for så vidt ikke fremmøtet, selv om 24 er det samme som gjennomsnittet i fjor. Deltakelsen på første mandagscup i fjor var to bedre. Det var imidlertid en god del faste travere som manglet, så vi regner med at deltakelsen tar seg opp etter hvert. Best var deltakelsen i C-klassen (9), mens A-klassen hadde 8 og B-klassen 7.Som påskjønnelse for sin HOLE-IN-ONE fikk Asbjørn en fin trepakning med Krokhol-baller, og en sjekk. Vi tror ikke de andre ville ha sagt noe om han hadde fått hele birdie-potten. Asbjørn har lovet å bringe Champagne neste mandag.Birdiepremie ble det også på Steinar Nordskog (hull 1)Olaf Thomassen (hull 5) ogJon Kittilsen (hull 6).

Dagens vinnere

Dessverre fungerte ikke Krokhol-nettet da turneringsledelsen skulle legge inn scorene, så utregningen måtte gjøres “manuelt”. Dette førte til at det gikk litt tregere og at det ble noen uoverensstemmelser mellom premiene som ble delt ut og rekkefølgen som står i Golfbox. To av klassevinnerne vant også sin klasse i den første mandagsturneringen i fjor.

Venting i solnedgang

I A-klassen ble Ronny Waagenæs utropt til vinner med 16 poeng, mens Olaf Thomassen fikk andreplassen. I Golfbox er dette reversert, fordi det viste seg at begge hadde 15 poeng,og da går Olaf foran på lavere handicap. Kristian Bjerve hadde også 15 poeng, men fikk ikke premie, siden det må være minst 9 med i klassen for å dele ut tre premier.I B-klassen utnyttet Asbjørn Solevåg de fem poengene han fikk for sin eagle/hio til å vinne B-klassen. Også B-klassen ble vunnet på 15 poeng. Odd Hole fikk ett poeng mindre og andreplassen (men han hadde gått hjem og ble ikke avbildet).Dagens beste scorer ble levert i C-klassen av henholdsvis Yngve Andersenog Steinar Nordskog, som begge fikk 20 poeng. De er derfor de eneste som blir nedskrevet etter dagens turnering. Yngve tok førsteplassen på lavere handicap.Også Kirsten Rogne på tredjeplass skaffet seg flere poeng enn noen klarte i A- og B-klassen.Alle kveldens deltakere fikk OoM-poeng, og Order og Merit er akkurat nå den samme som dagens resultater. Vi regner med at en OoM-liste blir satt opp for neste mandagsturnering, 15. mai.

15. mai serverer Kari flesk og duppe

Innhold
Klubben