Seniorcup 9. mai

Brukbar deltakelse

15 stykker stilte til start i årets første seniorcup. Av disse stilte 9 i B-klassen, mens A- og C-klassen hadde 3 deltakere hver.

Feil i scoreinntasting.

Vi har fått melding om at resultatene som står i Golfbox er litt feil, og derfor inneholder denne reportasjen unøyaktigheter. Ann fikk f.eks. 13 poeng, ikke 18.Beste score ble oppnådd av Ann Sund (t.v), som vant C-klassen med 18 poeng. Hun var den eneste som spilte til handicap.Den beste runden ble levert av Olaf Thomassen, som gikk fem over par og vant A-klassen med 17 poeng (og fortsetter der han slapp i fjor).

I den store B-klassen, ble det uhyre jevnt. Til slutt var det tre stykker som endte på 17 poeng.Da var det Jan-Roger Arnesen som gikk foran på lavere handicap,etterfulgt av Petter Tomrenog Odd Hole.Alle tre har nesten samme handicap. Det skiller 0,5 mellom Jan-Roger og Petter, og 0,6 mellom Petter og Odd. Vi kaller det i realiteten uavgjort.

Birdier

Det var to birdier under dagens runde, en til hver sin Jan. Jan Berg Jansen fikk sine på hull 6, mens Jan-Roger Arnesen fikk sin på hull 2.

Utslagssteder

Det skal ha vært litt surr med utslagsstedene under dagens turnering, og vi har fått følgende forklaring fra Ragnhild.

Valg av utslagssted

Ved påmelding til Seniorturneringene kan man velge utslagssted

MERK at utslagsstedene er CC (gult) og BB (rødt).

Det er bare disse to utslagsstedene som kan velges – ved påmelding må du sjekke at du velger riktig.

Det betyr at damer kan velge å slå fra gult og herrer fra rødt.

Innhold
Klubben