Info fra styret

De fleste medlemmene skal ha mottatt denne oppdateringen per e-post fra styret via Tom Rune.

TIL: MEDLEMMENE I KROKHOL GK

FRA: Styret i golfklubben

Dato: 20.november-2020

SESONGEN ER AVSLUTTET PÅ KROKHOL OG VI FORBEREDER 2021Sesongen 2020 har vært fantastisk for oss på Krokhol og golfsporten over det meste av landet med tanke på spilleforhold, aktivitet på banene, og medlemstilgang. Mange har meldt seg til våre VTG-kurs og vi har fått en gledelig foryngelse i medlemsmassen.

Slik fordelte vi i Krokhol GK oss på kjønn, alder og handicapgrupper pr 1.nov:Det ser ut som denne tabellen ikke kom med i e-posten som ble sendt ut.Ved inngangen til 2020 var vi 220 medlemmer. Norges Golfforbund rapporterer om at antall medlemmer nasjonalt økte fra 95.000 til over 110.000 gjennom året, og fra Golfbox finner de at antall spilte runder er doblet fra tidligere år.

På Krokhol bekrefter baneeier Tom Rune Larsen rekordhøy aktivitet på driving-rangen og at kafeen har hatt mange kunder fra alle golf-grenene vi har tilbud til på Krokhol. Tallene viser også at banen har vært godt besøkt av greenfee-spillere.Sameksistensen med disc-golf oppleves bra og friksjonsfri, mens det har vært gnisninger baneeier tar læring av for neste sesong mellom golfspill og fotballgolf. Tom Rune tilskriver de gode baneforholdene vi har hatt i år forberedelser som ble gjort i fjor, gunstig klima vinter og forsommer, og dyktig banemannskap. Vi spillere håper på like gode spilleforhold i 2021.

Gjennom medlemsundersøkelsen får vi positive meldinger om banen, treningsområdene, spilleforhold, tilgjengelighet, kafeen, og miljø. På forbedringssiden peker mange på at fotballgolfen oppleves forstyrrende.STIKKORD FOR NY SESONG

  • Årsmøte torsdag 4.februar 2021 – sannsynligvis på Sørmarka, og muligens med digital tilleggsløsning
  • Baneeier opplyser at han øker prisene på full spillerett med 200 kroner, og at han vurderer justeringer på greenfee. Prisene for alle kategorier vil bli lagt ut på nettside innen desember-20.
  • Styret vil innstille på uendret (nå 550.-) medlemskontingent til årsmøtet i feb-21
  • Baneeier har planer for utbedring av range, ellers er det drenering som er stikkordet for utbedringer.
  • Fra klubbens side blir VTG og ivaretakelse av nye spillere/medlemmer et innsatsområde.
  • Turneringsvirksomheten fortsetter på samme nivå som vi kjenner

Styret takker alle medlemmer og frivillige for et supert golfår på Krokhol og ser fram til ny sesong 2021!Egil Sørset (styrets leder), Espen Nordskog (nestleder), Jan Tore Samuelsen (sekretær), Isak Ladegård (kasserer), Stine Torgersen (styremedlem), Brita Amundsen (vara) og Bjørn Harald Jensen (vara).PS! Vi håper selvsagt på at flest mulig av medlemmene blir med oss i Krokhol GK også i 2021. Vi skal gjøre vårt beste for miljø og trivsel på Krokhol, og støtte baneeier i drift og utvikling av anlegget.

Om du likevel skal skifte klubb, er det viktig at du melder deg ut skriftlig (kontor@krokhol.no) innen 31.12.2020 i tråd med medlemskapets betingelser og reglementet fra NGF/NIF.

Ønsker du å endre medlemskategori må du også melde det innen 31.12.2020.

Innhold
Klubben