Gøy med hjullaster

Vår entusiastiske korrespondent og veisjef, er en ihuga hjullasterentusiast.

Vi har fått følgende rapport:

Drenering på 4-ern

Det er kaldt på Krokhol og hardt i bakken. Morten spadde opp grøft bak og nedenfor veien på lørdag. Denne ble noe forbedret i dag og fikk grov drensslange ned til åpen grøft. Singel fylt på toppen fra veien og ned.

Det som burde vært filmet og lagt ut var da veisjefen med hjelp av Olafs øyne monterte skuff på hjullaster. Og enda mer spektakulært var nok bruk av hjullasterskuff til å løfte og parallellforskyve parkert tilhenger 15 cm. Da ble det 10 cm klaring på hver side mellom tilhenger og blå traktor for lasting med hjullaster, (med hjertet i halsen). Tre fulle skuffer hentet ut uten skader, og så kjørt til grøfta nevnt ovenfor.

Dugnad er gøy !

Innhold
Klubben