Informasjon fra banekomiteen

Stadig ryddigere ved hull 8

Våre bunkere har nå fått en ” ansiktsløfting ” (kirurg Olaf T). Når det gjelder bunker hull 9/18, så er dennes fremtid oppe til vurdering, her ligger en stor jobb og venter.

Vi henstillere til spillerne som er i bunkere om å nappe ut gress som prøver å etablere seg.

Som de fleste har merket seg har fairway forkant green hull 8/17 vært søkkvått i lengre tid, vi regner med at problemet er løst, da 2 tette drensledninger nå er åpnet opp og ledet inn i skogen via grøft.

Får vi litt tørke nå, så mener vi banen fort kan nå standard som All Time High allerede før St.Hans.

Vi vil også dytte på for å få litt raskere (lavere klipp) og jevnere (vertikalskjæring) greener.

Innhold
Klubben