Ingen seniorturnering?

Siden det var tirsdag i går, skal det ha vært seniorturnering, men utover påmeldingslisten med sju deltakere (A: 5, B: 2, C: 0), er det lite tegn på aktivitet i Golfbox. Det er ingen startliste og ingen resultatliste.

Vi regner med at det ble spilt golf, og at fraværet av informasjon skyldes fravær av visse nøkkelpersoner, og vi ser frem til å gi resultatene oppmerksomhet når de kommer.

(Bildene er fra senioravslutningen i september 2018)

Innhold
Klubben