Innmeldingsskjema

29. mai 2022 – Hvis du har prøvd å melde deg inn i dag, har du møtt problemer – i orden nå (30/5)

På grunn av en server-oppdatering har nettstedet som er hjem til innmeldingsskjemaet vært nede.

Dette forventes å være utbedret i morgen, så hvis du hadde problemer i dag, er det bare å prøve på nytt i morgen.

I mellomtiden er jo dette en fin anledning til å vise bilder av banen.
Innhold
Klubben