Juniorer på Kroken

På dagens startbestillingsside i Golfbox la vi merke til et par blå firkanter.

Det betyr at vi har JUNIOR-medlemmer!

Og det synes vi er veldig hyggelig.

Innhold
Klubben