Klubbtrening i år

Steffen Larsen (foto: Østmarka GK)

Styret har inngått en muntlig avtale med headpro Steffen Larsen på Østmarka GK om at han i inneværende sesong påtar seg ansvaret for fellestreninger for medlemmene av Krokhol GK. En formell avtale kommer etter hvert.

Uansett så legges det opp til fellestreninger én kveld i uka (i år blir det på tirsdager) i ca. 5-6 uker fra medio mai.

Den vil bestå av to grupper à ca. 8 personer, og med start kl. 18.00 og 19.00 + mulighet for medlemmer til å kjøpe protime før/etter fellestreningen. Vi snakker om fellestrening på drivingrange og andre treningsområder på Krokhol.

Alle detaljene rundt dette er ikke klare i skrivende stund, men styret tenkte det kunne være nyttig med litt forhåndsinformasjon.

Innhold
Klubben