Kontakt om back-9

Noen har kanskje hørt rykter om at det skjer ting angående “gamle” back-9, altså hullene som nå ligger brakk på kommunal grunn mellom nåværende hull 7 og 9 (på den andre siden av Lusetjern og nordover mot Rolandsjøen). Styret har nå kommet med en redegjørelse:Engasjerte medlemmer dannet høsten 2014 en arbeidsgruppe for å få en avklaring med Ski kommune om fremtiden for Krokhol “back-nine”. Styret ga sin aksept til gruppen og oppnevnte Odd Hole som observatør fra styret. På senhøsten hadde gruppen, som besto av Asbjørn Herdal og Petter Tomren, samt Odd Hole, møter med politikere fra Høyre og Arbeiderpartiet, og det var også kontakt med andre partier.

Det ble etter hvert klart at det kunne være politisk vilje og flertall for at klubben fikk tilgang til områdene, med erkjennelse av at det i sin tid ble investert betydelige midler i opparbeidelse av “back nine”.

I Kommunestyremøte 17.6.2015 (her kan du lese referatet) ble det enstemmig vedtatt at man skulle tilby en rimelig leievtale til Krokhol Golfklubb, parallelt med at man skulle søke å få til et makeskifte med Krokhol Gård.Arbeidsgruppen har fått muntlig klarsignal til å begynne å rydde området, noe Krokhol gård har begynt på. Arbeidsgruppen skal nå levere et forslag til innhold og fremdriftsplan for en leieavtale innen midten av august

Styret har under henvisning til vedtaket på siste årsmøte presisert at driften av banen tilligger baneeier (Krokhol Gård) og klubben ikke kan påta seg ansvar og utgifter i den forbindelse. Fra klubbens side er det viktig at en eventuell utvidelse av banen ikke setter driften av dagens bane, og kvaliteten på den, i fare.

Når resultatet av diskusjonene mellom arbeidsgruppen og kommunen foreligger i et avtaleutkast fra Ski Kommune, vil dette bli diskutert med baneeier. Klubbens medlemmer vil bli holdt orientert.Det er vel rimelig klart for de fleste at det med dagens medlems- og besøkstall ikke er økonomi til å utvide banen på kort sikt, men det skal bli spennende å se hva dette vedtaket kan føre til.

Innhold
Klubben