Krokhol på toppen av tabellen

30. september eller 1. oktober 2022 – Krokhol på fremtredende plass i Norsk Golf.

Alle medlemmer får tilsendt bladet Norsk Golf, eller i hvert fall ett eksemplar per familie. Får du ikke det, bør du kontakte klubben, for dette er en av tingene (en betydelig en faktisk) som klubbkontingenten din dekker.

I den siste utgaven av Nors Golf (04/22 – 67. årgang) tar bladet for seg den formidable medlemsøkningen som har funnet sted de tre siste årene. Artikkelen heter “Den store korona-festen”. Artikkelen er ikke tilgjengelig på www.norskgolf.no, i hvert fall er den ikke det foreløpig.

Papirutgaven kom ut en gang i forrige uke, men vi har ikke hatt tid til å gjøre noe ut av det før nå.

NG-redaksjonen presenterer flere tabeller. På den mest prestisjefylte (synes nå vi), nemlig TOPP 30 – MEDLEMSØKNING I PROSENT (mellom februar 2020 og juli 2022), finner vi Krokhol GK på 8. plass med en økning på 146 % (fra 227 til 558). Det er verdt å merke seg at alle klubbene foran oss på listen hadde 75 medlemmer eller færre i 2020.

Dette synes vi det er all grunn til å være stolt av.

Siden vi startet med et såpass lavt grunnlag, når vi ikke opp på listen over medlemsøkning i antall. Den listen domineres av postklasse- og billigklubber, samt større klubber som har mer enn én bane og veldig mange medlemskategorier.

En annen hyggelig statistikk er at Krokhol kommer ganske bra ut på medlemsøkning unge voksne (20-36 år). I februar 2020 hadde vi bare 52 medlemmer (ca. 1/5) i denne kategorien. I løpet av 2,5 år har antallet økt til 250 (nesten halvparten av medlemsmassen). Som en som er representativ for forgubbingen av både klubb og golf-Norge, synes vi dette er veldig hyggelig lesing (selv om vi måtte hakke oss helt ned til 20. plass).

Selvfølgelig har vi ridd på golf-bølgen, men det understreker også hvor gode tilbud vi har til unge  voksne (dvs. “Yngre senior”) og studenter. Disse utgjør altså nå en betydelig del av medlemsmassen. Det ligger i kategoriens natur at det vil bli ganske mange utskiftninger (spesielt blant studentene). Ikke alle yngre mennesker (spesielt studenter) har bil, og da er det jo fint at Krokhol bare er en halvtimes busstur fra sentrum.

For øvrig har samme nummer en artikkel om de frivilliges betydning for mange golfklubber rundt omkring. Krokhol er ikke nevnt (noe vi hadde fortjent), men en likandes artikkel likevel, med mange gode ideer til hvordan vi kan få flere med til å ta tillitsverv, frivillige stillinger (som f.eks. redaktør), bli med i dugnadsgjengen, være med på dugnaden osv.

En bane må man ha for å ha en klubb (og vi har en fin en), men det er aktiviteter som skaper en klubb som fellesskap, uansett om det bare er å være med på én turnering i året, eller å rake løv en dag i slutten av april, eller spille 100 runder før utgangen av september (skjer hvert år på Krokhol).

Vi beklager kvaliteten på bildene fra bladet, men de er tross alt bare for referanse. De ser dem bedre på side 26 og utover i Norsk Golf.

Innhold
Klubben