Krokholbevere på ferde på hull 5

Noen bevere knager trær, andre flytter på stein.

Dette ser jo unektelig lekkert ut. Kudos til banekomiteen.

Innhold
Klubben