Mandagscup – nye premieringer og en del presiseringer

8. mai 2021 – På frigjøringsdagen har vi fått noen forklaringer og avklaringer fra turneringskomiteen v/Jens.

Styret og Golfhandelen har blitt enige om noen endringer i sponsoravtalen.

Den gode avtalen som Krokhol GK har med Golfhandelen når det gjelder Golfhandelen Open-turneringen opprettholdes, i år blir den arrangert 19. juni. Men det blir en endring i premieringen for mandagscupen.

Hver mandag vil de tre beste i hver av de tre klassene vinne en tre-pakning med baller. Så – hver måned vil hver vinner av OoM i hver klasse, den måneden, bli belønnet med en gavesjekk på kr. 500.

Birdier vil som vanlig bli premiert med en sjekk på kr. 100.

Så noen presiseringer om mandagscupen:

Så lenge vi har begrensninger med hensyn til shotgun-start, blir mye av det sosiale preget borte. Det er derfor greit at mange velger å spille på formiddagen, men disse må minst være to spillere, og ha betalt startavgiften FØR de begynner å spille. Avgiften betales med VIPPS til den i turneringskomiteen som står som turneringsansvarlig for dagens turnering, og scorekortene legges i postkassen. De som spiller tidlig må nemlig ikke melde seg på turneringen i Golfbox.De som ønsker å spille vanlig mandagsturnering, melder seg på i Golfbox på vanlig måte, og det kjøres ut startlister. Starttider blir reservert fra kl. 17.40 og utover. Det kjøres vanligvis 3-erballer med 8 minutters mellomrom. For disse blir det «live scoring» på telefon, uten innlevering av scorekort. NB: hvis noen i gruppen får én eller flere birdier, SKAL scorekortet innleveres, med ring rundt birdiene, ettersom de digitale scorekortene IKKE kontrolleres av turneringsledelsen.

Med golfhilsen,

JensVi sier takk for en god avklaring, og ser frem til ytterligere avklaring om hvordan den månedlige OoM-ene skal funke, og om de skal etableres på grunnlag av plassiferpoeng, som den vanlige mandagscup-OoM, eller om det blir noe annet, som for eksempel +/- netto par i løpet av måneden, totale stablefordpoeng, eller noe annet.

Vi håper at det blir mulig å sette opp dette i Golfbox (f.eks. “Mandagscup OoM-A – mai”) slik at folk enkelt kan følge med på hvordan de ligger an.Hvordan premieutdelingene vil bli, vil selvsagt avhenge av smittereglene. Så foreløpig regner vi med at tre-pakker med baller og birdie-sjekker kan avhentes når et medlem av turneringskomiteen er fysisk til stede på Krokhol – hvilket er mest sannsynlig i forbindelse med en turnering.I mellomtiden er det bare å delta i så mange turneringer som mulig.

Innhold
Klubben