Mandagscup-oppsummering 2018

Mandagscupen er den viktigste sportslige og sosiale arenaen på Krokhol.

Dette er hvor du får skjerpet dine golfferdigheter, og ikke minst, hvor du treffer nye venner.

Mandagsturneringene sies å være selve livsblodet til klubben, og det er vi for så vidt enig i. Derfor begynte vi med en sesongoversikter for noen år siden. Her kan du for eksempel se analysen fra i fjor. Antall deltakere gikk litt ned. “Brutto” var det 70 deltakere (ved å telle antall spillere oppført på de forskjellige OoM-tabellene), men netto var det 62 deltakere ettersom det var 8 stykker som deltok i forskjellige klasser i sesongens løp.

Det er meget stor spredning i deltakernes (og caddienes) alder

Fra i fjor er det ikke mange endringer når det gjelder deltakelse.

Antall deltakere per klasse (fjorårstallene i parentes):

A-klassen: 20 (20)

B-klassen: 25 (26)

C-klassen: 25 (26)

———————–

Sum:          70 (62)I gjennomsnitt var det 25,2 deltakere i mandagscupen i 2018. Det er en fattig tiendedel dårligere enn i fjor. Beste deltakelse var 32 (25. juni), mens det laveste deltakerantallet var 17 (27. august). I fjor var maks 36 og min. 14. Også som i fjor var deltakelsen omtrent jevnt fordelt på de tre klassene.

For øvrig er det verdt å nevne at årets turneringsserie så absolutt var preget av fint vær, og lenge en særdeles tørr bane.Det ble avholdt 16 turneringer, som er det samme antallet som i fjor. Ingen turneringer ble avlyst, men vi måtte starte en uke senere enn vanlig. I alt produserte mandagscupen 403 runder, eller 3627 hull. Det er ganske mye aktivitet det.

Nytt av året var bruk av både valgfrie og andre utslag enn dem man var vant til. Subjektivt synes vi dette var en suksess. Vi har ikke informasjon til å se på hvor mange som benyttet seg av alternative utslag når det var valgfritt, men vi vet om noen som valgte “C/D” når vi spilte front-9, og da fikk de for mange slag. Vi tror dette ble avklart av turneringsledelsen de gangene det skjedde, men neste år bør det kanskje presiseres at når vi spiller 9 hull så er de gangbare alternativene kun “B/B”, “C/C” eller “D/D”.

9 turneringer ble spilt med valgfritt utslagssted, 5 fra hvitt/gult og 2 fra rødt.Kun ved 8 anledninger var det flere enn 10 deltakere i en av klassene. I gjennomsnitt var det 8, 9 og 7 deltakere i henholdsvis A-, B- og C-klassen. Kanskje Turneringskomiteen burde se litt på utregningen av Order of Merit slik at den ikke blir like avhengig av antall turneringer. I år var det bare 16 spillere som deltok 10 eller flere turneringer, og det var kun to som deltok i alle (Espen Nordskog og Jon Kittilsen). Vi tror OoM kunne bli litt mer interessant for flere hvis antall tellende runder ble redusert, for eksempel til 7 (det er antallet som brukes av Norsk Senior Golf, som avholder langt flere turneringer).Selv om det er viktig å stimulere til deltakelse i så mange turneringer som mulig, er det mange som har vanskeligheter med å komme tidsnok hver mandag.

Hvor mange nye medlemmer som har gjort sin turneringsdebut i mandagscupen er det litt vanskelig å få oversikt over, men uten tvil så er årets nykommer Jan Tore Samuelsen, som plukket med seg tre seire i debutsesongen, og for øvrig har vært en meget ivrig deltaker.

Årets vinnere

Akkurat som i fjor var det 24 forskjellige vinnere. Med andre ord ble det en seier på ca 1/3 av deltakerne. Som i fjor, hadde Rune Sørlie flere seire enn alle andre. Til og med antallet seire (5) var det samme.I A-klassen var det 8 forskjellige vinnere, mens det i B- og C-klassen var henholdsvis 6 og 9.

Orders of Merit 2018

Orders of Merit er veldig avhengig av deltakelse i mange turneringer. Her er de tre beste i hver klasse, med antall spilte turneringer i parentes. Fullstendig OoM-lister finner du på Golfbox.

A-klassen

Vinner: Morten Olstad, 95 poeng (15)

Nr. 2: Olaf Thomassen, 92 poeng (14)

Nr. 3: Per Frode Haugen, 81 poeng (10)

B-klassen

Vinner: Rune Sørlie, 102 poeng (14)

Nr. 2: Yngve Andersen, 91 poeng (14)

Nr. 3: Kristian Bjerve, 90 (13)

C-klassen

Vinner: Øyvind Wulfsberg, 95 poeng (14)

Nr. 2: Jan Tore Samuelsen, 85 poeng (14)

Nr. 3: Tony Farinha, 84 poeng (13)

Vi har en side med mandagscup-historikk som går tilbake til 2005. Der finner du tidligere vinnere av Order og Merit, tidligere vinnere av hver turnering i dette tidsrommet og litt annet snadder.

Innhold
Klubben