Mandagscupen 2021

1. november 2021 – I dag er det 2 uker siden vil spilte den siste runden på Krokhol i år, med andre ord er det tid for

Sesonggjennomgang og statistikk

Som vi sier hvert år (kan ikke gjentas for ofte): Mandagscupen er den viktigste sportslige og sosiale arenaen på Krokhol. Det er det liten tvil om. Selv om vi har mange flotte helgeturneringer, er det det Mandagscupen som er den viktigste møteplassen for Krokhols mangfold av medlemmer – og en og annen gjest.

Derfor foretar vi hvert år en gjennomgang av det som har skjedd i sesongens løp – til tross for ganske så utfyllende dekning av hver turnering.“Brutto” var det 78 deltakere (dvs. antall startende), og det er en nedgang på 6 fra i fjor da det var 84. På “netto”-basis, når vi tar hensyn til dem som har skiftet klasse i løpet av sesongen var deltakerantallet 67, og det er også en nedgang fra i fjor, da det var 72, altså en nedgang på 5. Dette vil si at ca. 15 % av medlemmene vi hadde ved sesongslutt deltok i mandagscupen.

Antall deltakere per klasse (fjorårstallene i parentes)

Deltakere

Deltakere

A-klassen  19 (17)
B-klassen 28 (32)
C-klassen 29 (35)

 

Sum 78 (84)
Netto 67 (72)

Når vi tar i betraktning at været på mandagene i sesongen har vært særdeles samarbeidsvillig, er dette en skuffende utvikling, spesielt tatt i betraktning av at vi har fått over 160 nye medlemmer.

Jeg tror ikke vi skal henge oss opp altfor mye i antallet “produserte runder”, all den stund to turneringer på vårparten ble avlyst, men antallet er høyere enn i 2019.

Vi ser at den største nedgangen har kommet i C-klassen. Noe av dette skyldes av flere av dem som var i C-klassen i for, nå spiller i A-klassen og B-klassen.

Men, ikke en eneste gang i år var det noen gang over 30 deltakere – i fjor skjedde dette 8 ganger. Best deltakelse var det i B-klassen, der snittet var 10,5. I C-klassen var det ikke en eneste gang over 10 deltakere.Ellers taler vel tallene for seg selv. Men før eller siden, bør det vel vurderes om det er formålstjenlig med 3 klasser hvis deltakerantallet blir liggende midt på 20-tallet.

Turneringskomiteen burde kanskje vurdere å justere klassegrensene, slik at det blir mer sannsynlig at det blir omtrent like mange deltakere i hver klasse.

I gjennomsnitt var det altså 24,1 deltakere (31,1) så da er vi tilbake omtrent på det nivået vi hadde i 2019. Størst deltakelse var det 28. juni, da det var 29 stykker med, mens deltakerrekorden i fjor var 41 på 8. juni. Dårligst deltakelse var det 10. mai, da bare 16 stykker deltok.

Det ble det avholdt 17 turneringer, én mer enn i fjor, og ingen ble avlyst. I alt ble det “produsert” 528 runder, hvilket er en oppgang på 29 % fra i fjor, da antall runder var 377.

Årets vinnere

Vinnerstatistikk

Med hensyn til antall vinnere så var det omtrent på samme nivå som i fjor. 27 (28 i fjor) stykker kunne komme frem og få en pakke baller.

I A-klassen var det 8 (6) forskjellige vinnere, mens det var henholdsvis 10 (8) og 12 (12) i B- og C-klassen. Fjorårstall i parentes.Årets navn var ikke så klart som i fjor. Ronny Waagenæs var en åpenbar kandidat, ettersom han var den eneste som vant 4 turneringer. Likevel velger vi å utrope Alexander Løken som årets mandagsspiller, ettersom ha tok 3 seire, én i hver klasse. Det tror vi aldri har vært oppnådd før. Han vant også birdie-statistikken.Best uttelling fikk William Nyhagen, som vant 3 ganger på rad på 5 starter i C-klassen. Av de som deltok oftere, var det 5 stykker utover dem som allerede er nevnt som vant 3 turneringer. Jostein Olafsen var en av dem, og den eneste i tillegg til Alexander som vant i flere klasser (A og B).

Penga

I år har vi hatt et nytt premieringssystem. I stedet for gavesjekker på 50-75-100 kroner, har de tre beste i hver klasse fått en pakke baller. For større ære har det blitt konkurrert om å vinne “månedssjekken”, en gavesjekk på 500 kroner fra Golfhandelen til den i hver klasse som får flest OoM-poeng i løpet av den aktuelle måneden.

I tillegg ble det delt ut 100-kronersjekker til dem som fikk birdie.

Derfor er det på sin plass å også presentere statistikk for dette.

Månedssjekken

På bakgrunn av det vi har lest i det siste, er dette nå innafor uten å sette sin amatørstatus på spill.

Birdies

Birdier premieres med en gavesjekk på 100 kroner som kan brukes hos Golfhandelen.

I tilfelle noen har glemt at de har blitt tildelt disse ettertraktede sertifikatene i sesongens løp, bringer vi derfor en liste.

Vanligvis må gavesjekkene brukes før utgangen av året.

Deltakere

I motsetning til i fjor, da det bare var én som spilte alle mandagscupturneringene, var det i å 5. Kudos til Kristian Bjerve, Jon Kittilsen, Alexander Løken, Espen Nordskog og Jan Tore Samuelsen.I oppsummeringen for 2020-sesongen, skrev vi: “Vi kan ikke huske at vi før har hatt én spiller som har spilt i alle tre klasser i samme sesong, men det gjorde altså Stefan Johansson.” Og i år har vi altså en gjentakelse, med Alexander Løken, som spilte 2 turneringer i C-klassen, 5 i B-klassen og 9 i A-klassen, og det ble altså én seier i alle klassene.Av andre “prominente” klasseklatrerer kan vi nevne Erlend Bærø, som spilte 7 turneringer i B-klassen og 8 i A-klassen, Dag Raaum, som spilte 6 turneringer i C-klassen og 7 i B-klassen, og Jostein Olafsen, som spilte 5 turneringer i B-klassen og 4 i A-klassen.

Orders of Merit

A-klassen

Ronny Waagenæs, vinner, 97 poeng (12 turneringer)Lars Sandberg, nummer 2, 91 poeng (15)Stefan Johansson, nummer 3, 77 poeng (12)

B-klassen

Jan Tore Samuelsen, vinner, 82 poeng (16)Elin Bjørnhaug, nummer to, 80 poeng (12) – Beste kvinne!Robert Eilertsen, nummer tre, 75 poeng (12)

C-klassen

Marit Bjørnstad, vinner, 87 poeng (13)Øyvind Wulfsberg, nummer to, 85 poeng (13)Bjarne Røed, nummer tre, 73 poeng (13)Vi har en side med mandagscup-historikk som går tilbake til 2005. Der finner du tidligere vinnere av Order og Merit, tidligere vinnere av hver turnering i dette tidsrommet og litt annet snadder.

Innhold
Klubben