Måneds-OoM opprettet

25. august 2021 – Endelig kan vi følge med på hvem som ligger an til å få månedssjekken fra Golfhandelen.

Helt siden det nye premieringssystemet for Mandagscupen trådde i kraft, har vi etterlyst en månedlig Order of Merit, som gjør at vi automatisk kan følge med på hvem som ligger an til hva. Ikke minst har redaksjonen ønsket å redusere sin arbeidsbyrde i så måte.

Heldigvis er nå turneringskomiteen blitt supplert med et nytt medlem i form av Stefan Johansson, som tok tak i problemet, og har opprettet en OoM både for august og september. Bare førstnevnte er synlig foreløpig.

Bra jobba av Stefan, i tillegg til alt det andre han gjør for klubben!

Innhold
Klubben