Matchplay – oppdatering 2. juni

Så er vi i gang

Det ble gjort en trekning i går, og alle som skal spille i første runde skal ha fått en e-post fra Golfbox om “starttiden”.

Det er obligatorisk å ta med starttider, selv om det virker forvirrende i denne sammenhengen.

Inntil den første matchen spilles og resultatene registreres er det imidlertid mulig å etteranmelde seg. (Ingen skal si at dette ikke er et fleksibelt opplegg.)

Vi fikk en etteranmeldelse i går, og han er lagt inn. Dette har ført til at de fleste har fått nye motstandere enn det som sto i e-postmeldingen fra Golfbox, men vi sender ikke flere e-postmeldinger.

Merk

Så sjekk Golfbox før dere avtaler å spille mot motstanderen dere har trukket.Datoene som står i Golfbox er “innen-datoer”. Dvs. at matchene forventes spilt innen den angitte datoen. Jeg prøvde å endre datoen for første runde, men det gikk ikke. Dere blir derfor ikke hengt ut til spott og sped hvis det brukes litt mer tid på å få avviklet runden.

Det blir imidlertid dem som glemmer å gi 50 kroner (startavgiften) til Kari før spill av første match.

Det blir antagelig ikke satt opp noe tablå i klubbhuset. Da kan dere bruke Golfbox til å kontakte motstanderen, hvis dere ikke allerede har telefonnummeret eller e-postadressen.

Klikk her for Matchplay-siden i Golfbox.

Husk at resultatet av matchen skal sendes til 48112267 med en gang matchen er ferdig. Det er vinneren som er ansvarlig for at denne meldingen sendes.

Det må gå klart frem hvem som spilte, hvem som vant og resultatet. F.eks.:

“Per Frode slo Jon 2/1”

Det kan også formidles i person til Jon Kittilsen, hvis han er i nærheten.

Lykke til. Hvis det er noe du lurer på, er det bare å kontakte meg.
Hilsen

Jon Kittilsen

Turneringsleder

Disse fikk walk-over i første runde:

Innhold
Klubben