Medlemsbulletin

På siste styremøte meddelte Tom Rune, offisielt, at driften av banen i 2013 gikk såpass bra at det ikke er behov for økonomisk støtte fra klubben. Videre ser regnskapet for 2014 lovende ut, slik at det antagelig ikke blir nødvendig med støtte i 2014 heller.

Det er derfor klart at det fortsatt blir drift i 2015.

Styret tok dette til etterretning, og vil gjerne dele disse gode nyhetene med klubbens nåværende og potensielle medlemmer.

Styret vil også gjerne gi uttrykk for hvor fornøyd det er med den standard banekomiteen og banestaben forøvrig har brakt banen opp på. Vi slutter oss til applausen.
Tilbake

Innhold
Klubben