Medlemsundersøkelsen 2022

29. september 2022 – I dag besvarte (hele) redaksjonen årets medlemsundersøkelse.

Det tok ikke lang tid, selv for den som ikke liker å fatte seg i korthet.

Vi vet ikke hvilket nummer undersøkelse dett er i rekken, men medlemsundersøkelsen er et meget viktig verktøy for ledelsen av klubben og banen i arbeidet med å gjøre klubben og banen bedre, i tråd med medlemmenes ønsker.

Den går altså ut i disse dager, så i dag, eller i går eller i morgen, skal alle ha fått en e-post som dette.

Hvis du ikke har fått en slik e-postmelding:

  • Sjekk mappen med søppelpost.

Avsender er: (se bildet)

Dette er avsenderen du kan søke etter i spam-mappen

Vi håper så mange som mulig (helst alle 575) svarer på undersøkelsen innen fristen, som er 13.10.2022 (med andre ord om to uker.

Innhold
Klubben