Ny indeksering

av hullene (JK)

Handicapindeksen på hullene ble gjort i 2010, da hull 5 ble spilt som et hull på snaue 400 m fra gul tee. Mange har reagert på at dette hullet har vært indeksert som banens letteste også når det det er 465 meter fra gul tee (og ca. 400 m fra rød).

Nå har imidlertid banekomiteen bestemt at hullene skal få nye indekser for 2014-sesongen.

Her er litt om fremgangsmåten for indekseringen.

Etter 2011-sesongen ble det gjort en analyse av turneringsscorene den sesongen.

Den står her.

Dette forslagt til ny indeksering var vel begrunnet, men indeksene på hullene ble aldri endret.
Det var ett problem med forslaget fra 2011 – nemlig hull 5. I den sesongen (og for så vidt i 2012) var hullet i realiteten et langt par 4 hull, selv om det fremdeles var et par 5-hull på kortet. Etter at vi flyttet herreutslaget opp bakken i fjor, føles det imidlertid feil at dette hullet skal ha banens høyeste indeks.

Banekomiteen ba om en analyse av statistikken fra 2013-sesongen, som denne ble gangen begrenset til mandagscupen, og spilleresultatene ble ikke delt opp på forskjellige klassifiseringer som i analysen fra 2011. Likevel er det klart at et hull som var det 3. vanskeligste i snitt i fjor ikke bør ha den høyeste indeksen.

Basert på analysen fra 2011, med en justering for gjennomsnittet fra 2013, har banekomiteen derfor kommet frem til følgende nye indeksering:

Indeksering
Banekomiteen har tatt en avgjørelse som gjør at ”verdien” av hullene i større grad gjenspeiler vanskelighetsgraden, og det bifalles herved.

Innhold
Klubben