Nybygg på Krokhol

31. oktober 2022 – Planene for ny driftsbygning var klare de.

Her om dagen skrev vi om at det var kommet rivningstillatelse for den gamle låven.

Vi spekulerte da på at vyer er blitt til drømmer og regnet med at det ville komme mer spesifikke planer etter hvert.

Nå viser det seg imidlertid at planene har ligget klare siden i fjor sommer, og Tom Rune har vært så grei å dele noen av plantegningene med oss, slik at vi kan få se hvordan det er meningen at det skal bli.

Noen konkret fremdriftsplan har han imidlertid ikke kommunisert enda.

Eneste som foreløpig er sikkert er at rivningen kommer til å skje i løpet av kort tid.

Her kan vi se øst-fasaden på den gamle låven, i omtrent samme vinkel som tegningen i hovedbildet ovenfor

Tom Rune skriver:

Jeg legger ved tegninger av en ny driftsbygning som er planlagt der den gamle står nå. Den er tenkt å romme verksted, lager, personalrom for golfbanedriften og det som er av skogsdrift.

Rivningen av det gamle skjulet vil starte så snart alt er gjort med golfbanen og maskiner.

Det er ikke sendt søknad for nytt driftsbygg enda, men jeg regner med at det blir gjort i løpet av året.

Basert på skissene, ser det ut til at den nye bygningen blir litt større enn den gamle, pluss at adkomsten til bygget vil føre til ganske store endringer på den øvre parkeringsplassen.

Nord er altså den kortveggen som peker mot golfbanen og Høykrokholveien, og der ser vi altså at det skal bygges “låvebru”.

Vest er langveggen som vender mot tunet på Krokhol gård.

Sør er kortveggen som vender mot nærspillområdet til høyre for hull 1.

Her blir det også litt endring i fremkommelighet ser det ut til. I tillegg til ny forstøtningsmur (ved bruk av steiner fra den gamle iskjelleren), blir det her nødutgang fra lunsjrom og garderober for personalet.

Øst er langveggen som vender mot terrassen foran klubbhuset, og der blir det altså garasjeporter mot der golfbilene er parkert nå, samt der mange parkerer.

Nå har ikke redaksjonen noen arkitekter i staben, men det virker som det nye bygget vil få ganske stor påvirkning på trafikkmønsteret til og fra klubbhuset.

Så det blir nok enda mer restriktivt med parkering “oppe” etter hvert. 

Selv om det ikke er tegnet inn, går vi ut fra at veien ledes inn til venstre for den svarte streken som er tegnet inn på nordsiden av den røde blokken i bildet.

Førsteetasjen skal altså for det meste brukes som lager, og det er vel også plass nok til å parkere noen kjøretøyer.
I underetasjen er det mer lagerplass, og satt av plass til et gårdsverksted, som vi går ut fra vil erstatte det som nå ligger i kjelleren på klubbhuset. Dessuten blir det altså personalrom.

Det ser ut som bygningen vil få en grunnflate på 280 m2 (12,3 x 22,8 m). To etasjer og skråtak gjør at høyden blir drøye 11 m sett fra turneringsboden. Veggen som vender mot terrassen ser ut til å bli drøye 7 m høy.

Med andre ord blir det litt mer ruvende enn den konstruksjonen som står der nå.

Det skal bli spennende å følge med på det som skjer.

Innhold
Klubben