Nye lokale regler

27. april 2024

Etter endringene av grensene for hull 9/18, trengte vi å revidere de lokale reglene på Krokhol.

Banekomiteen gikk grundig til verks, og kontaktet blant annet Golfforbundet i sakens anledning.

Da ble vi fortalt at de lokale reglene vi har brukt var kraftig utdaterte, og ikke oppdatert i henhold til malene som ble innført i forbindelsen med innføringen av de nye golfreglene i 2019.

Blant annet blir reglene litt mer omstendelige på noen punkter. På den annen side, måtte det også fjernes noe, ettersom det anses som unødvendig å si ifra om ting som allerede står i golfreglene. Derfor er det fjernet at man kan ta fritak for veier og komponenter som er en del av vanningsanlegget. Det står nemlig i golfreglene.

Det som er blitt utbrodert mest er:

  • Droppsone på hull 4/13
  • Beskyttelse av nyplantede trær
  • Mulighet for å droppe i fairway med 2 straffeslag når ballen er mistet eller out of bounds

De lokale reglene har et eget menypunkt på hjemmesiden: Banen -> Om banen -> Lokale regler.

I nettversjonen av de lokale reglene har vi dessuten lagt til et par illustrasjoner og en video som bør gjøre det enklere å følge reglene.

Ikke trykket på scorekortet

De lokale reglene vil ikke lenger bli trykket på baksiden av scorekortet. I stedet vil det være en QR-kode som kan skannes med telefonen. Inntil det blir produsert nye scorekort, vil altså reglene som står på de nåværende være ugyldige.

De lokale reglene vil også bli slått opp på informasjonstavlene i klubbhuset, på turneringsboden og ved hull 1.

Gjør deg kjent med dem. Det kan spare deg for både unødvendige slag og andre vanskeligheter.

Klikk på på denne faksimilen for å få opp en pdf-versjon som også har side 2.
Innhold
Klubben