Nye slopetabeller

Omarbeidet i henhold til de nye handicapreglene

Når de nye handicapreglene (World Handicap System – WHS) trer i kraft fra 1. mars, er det behov for nye slopetabeller, og de er nå kommet fra NGF.

De er satt inn på slopetabell-siden i stedet for de gamle. Selve bane- og slopeverdiene er ikke endret, bare tabellene.

For de aller fleste (dvs. alle med handicap godt under 36) innebærer de ingen endringer – kanskje med unntak at de blir litt vanskeligere å lese. For dem med klubbhandicap blir imidlertid en stor endring, for hele ordningen med klubbhandicap faller ut, og dem med handicap mellom 36,1 og 54 blir nå regulert på linje med alle andre (både opp og ned – ikke bare ned som nå). Dem som har 36 i handicap kan også risikere å gå opp i handicap, siden høyeste handicap nå blir 54.

Kombinasjonstabellene (dvs. B-C, C-D osv.) er foreløpig ikke oppdatert, for det er en oppgave vi må gjøre selv – og det tar tid.

Lykke til med sesongen – nye handicap kommer antagelig via Golfbox etter helgen.

Innhold
Klubben