“Høggern”

Vi har fått følgende rapport og fine bilder fra vår mest trofaste korrespondent:Hr redakteur! Deres utskremte korrespondent har på dagens reportasjereise til Krokhol golfbane oppdaget at hans tidligere estimater mhp gårdsguttens rasering av småskogen nedenfor gul tee hull 9 er helt på jordet. Jeg har tidligere antydet at mer enn 200 trær/busker er felt. Det riktige tallet er garantert over 2000. Første bilde er et «før»-bilde, som viser noe av det som på de følgende bildene er lagt opp i hauger. Det burde nok ligget til dugnaden, men det er mulig baneeier vil bistå med traktor og tilhørende klo.Hadde Eldar Vågan sett det utførte arbeidet ville nok Arnulf Paulsen blitt fratatt navnet «Høggern», og gårdsgutten ville fått nevnte navn. Han/gårdsgutten/Banekomiteens arbeidende medlem påstår at han ikke feller mer enn han kan rydde vekk. I denne saken er det grunn til å tvile på utsagnet.

Ærbødigst Petter/ selvoppnevnt assosiert medlem av banekomiteen.

Innhold
Klubben