Nytt fra styret

Styret i Krokhol GK gjennomførte møte sist onsdag.

Første del av møtet var å få orientering om status, planer og eventuelle behov for støtte fra turnerings-, markeds- og redaksjonskomiteen. Etterlatt inntrykk i styret er at det jobbes godt i komiteene. Banekomiteen stiller på neste møte for tilsvarende gjennomgang.

I tillegg orienterte Stian og Tom Rune om framdriften på fotballgolfen. Status er at hullene er plassert. Flagg, scorekort, regler, baneguide, bestillingsrutiner og annen informasjon er i sluttføring. Erfaringene fra andre baner tilsier at det skal gå greit å kombinere fotballgolf med ordinær golf, også ‘fletting’ av flighter.

For øvrig var styret blant annet innom:

  1. Erfaringene fra ny faktureringsrutine er gode, men viser behov for oppdatering av epostadresser for å redusere behovet for påminnelser pr post. Vi er 229 medlemmer.
  2. Vi søker fortsatt å etablere kontakt og møte med Ski kommune om leieavtale
  3. Digital baneguide er på plass og virker når vi med smarttelefon leser av QR-kode på hvert utslags-sted.

Neste møte avholdes  24. mai.

Innhold
Klubben