Nytt fra styret 24. februar

Det nye styret i Krokhol hadde sitt første styremøte onsdag 24 februarSaker som ble diskutert:

  • Mulighetene for kurs i vårsemesteret i regi av Golfforbundet. Det kommer nærmere informasjon her på hjemmesiden.
  • Det jobbes med å få på plass treningstilbud til medlemmene fra medio mai.
  • Styret har et ønske om at Krokhol stiller i lag i seriemesterskapet for klubber og vil kartlegge interessen blant medlemmene. Deltakelse i serien vil kreve en «pool» på 6-7 spillere som er villige til å bidra.
  • Styret fortsetter dialogen med Tom Rune rundt «Back Nine»  og utviklingen av driving-rangen.
  • Krokhol har pr dags dato 205 medlemmer.
  • Fakturering for årskontingent er nå i gang.
Innhold
Klubben