Spill i utlandet

… og handicapreguleringVi har fått denne meddelelsen fra Finn-Arne, i hans egenskap av formann i handicapkomiteen. Det er jo spesielt aktuelt akkurat nå som mange benytter anledningen til å ta seg en runde eller to i utlandet.Handicapkomiteen får fra tid til annen melding fra Golfbox om at et av våre medlemmer har registrert et scorekort med ukjent markør. Etter golfforbundets regler kan handicap ikke reguleres når det ikke foreligger navn på markøren. Det er ikke nødvendig å være medlem av golfklubb for å være markør, men det må foreligge et navn.

Hvis du har gått en runde i utlandet som gir grunnlag for handicapregulering, men der Golfbox registrerer markøren som ukjent, du kontakte handicapkomiteen, dvs. Finn-Arne og oppgi navnet på markøren slik at handicap kan reguleres.

Finn-Arne Johansen
905 62 938
fajohans@gmail.com

Innhold
Klubben