Nytt fra styret (5)

Et nytt, og også det litt forsinket, minireferat fra styret:

Den 13. august hadde vi nytt styremøte. Vi har hatt en fin, varm og tørr sommer som har fristet mange spillere til å legge turen til Krokhol. Tom Rune bekrefter overfor styret at det blir drift av banen også i 2015. Det er gjennomført ”Veien til golf” kurs som har gitt nye medlemmer. Det jobbes med arrangementer for å få disse inn i Krokhols gode klubbmiljø.

Etter forslag fra banekomiteen har styret besluttet å bidra til innkjøp av en brukt greenklipper. Neste styremøte er fastsatt til 10. september.

Her var det flere gode nyheter på en gang. Det at vi ikke behøver å lure på neste år gjør jo at vi alle kan gjøre vårt får å styrke klubben med flere medlemmer.

Den nye greenklipperen er allerede tatt i bruk, og vi kan bringe følgende resultat fra brukerne: “hvis den gamle var en T-ford, er dette en Rolls Royce”. Vi kan altså se frem til enda bedre greener.

Innhold
Klubben