Nytt handicap

Alle har nå fått beregnet nytt handicap. Det ligger på Golfbox.

Gå inn på Golbox-siden din og klikk på “Score”, så får du det mitt i fleisen.

Du får også forklart hvordan den er utregnet.Og hva som var utviklingen for de siste 20 rundene.Og til slutt en detaljert liste over alle rundene som var mer i vurderingen. I eksempelet var det ikke plass til å ta bilde av hele listen. De røde viser de handicaptellende rundene.Det vil også være en del som ikke har 20 runder liggende i Golfbox fra de siste tre sesongene. Da blir den nye handicapen beregnet som vist i tabellen.Hvis du mener du har fått feil handicap, kan du sende en melding til handicapkomiteen og forklare hvorfor. Leder av handicapkomiteen er Finn-Arne Johansen: fajohans@gmail.comEn ny golfer spiller sin første runde over 9 eller 18 hull ut ifra et spillehandicap for handicap 54,0.
Deretter beregnes om spillerens første handicap er 54,0 eller lavere iht. tabellen ovenfor.

Innhold
Klubben