Nytt handicap

Som vi har prøvd å forklare den siste tiden, får alle fra i dag nytt handicap.

Nå er det regnet ut, og ligger på Golfbox.

Går inn på Golbox-siden din og klikk på “Score”, så får du det mitt i fleisen.

Du får også forklart hvordan den er utregnet.

Og hva som var utviklingen for de siste 20 rundene.

Og en grafisk fremstilling av de siste 20 rundene, og hvilke som var handicaptellende.

Og til slutt en detaljert liste over alle rundene som var mer i vurderingen. I eksempelet var det ikke plass til å ta bilde av hele listen. De røde viser de handicaptellende rundene.

Det vil også være en del som ikke har 20 runder liggende i Golfbox fra de siste tre sesongene. Da blir den nye handicapen beregnet som vist i tabellen.

Hvis du mener du har fått feil handicap, kan du sende en melding til handicapkomiteen og forklare hvorfor. Leder av handicapkomiteen er Finn-Arne Johansen: fajohans@gmail.com

En ny golfer spiller sin første runde over 9 eller 18 hull ut ifra et spillehandicap for handicap 54,0.
Deretter beregnes om spillerens første handicap er 54,0 eller lavere iht. tabellen ovenfor.