OoB på høyre side av hull 9

5-6. mai 2022 – Endringer på hull 9

Som de fleste vet har Krokhol Golfklubb en samboer, nemlig Krokhol Disc Golf Course – rangert som verdens tredje beste diskgolfbane. Den er veldig populær, og det er stor trafikk på banen.

Det er egentlig bare ett sted der det er potensiell konflikt mellom det de kaller ballgolf og diskgolf, og det er for vårt anliggende på hull 9.

For å øke sikkerheten for diskgolfspillerne og redusere potensielle konflikter, har banekomiteen, sammen med styret i klubben og baneeier, vedtatt at det skal være out of bounds langs ca. 100 meter av den øvre delen av høyresiden av hull 9. Dette ble i dag merket med hvite staker. Havner du i dette området, må du spille en ny ball fra tee, eller droppe på fairway med to straffeslag.

Her hvor OoB slutter, starter området med spilleforbud.

Sone med spilleforbud

Deretter introduserer Krokhol noe vi aldri har sett før, nemlig område med spilleforbud. Dette er merket med røde staker med hvit topp. Lander ballen inne i dette området, har du ikke lov å spille på den, men kan ta fritak med ett straffeslag. I henhold til nye lokale regler, kan du da droppe i en droppsone som er det grønne utslaget på hull 9 (matte). Det er med andre ord liten vits å slå en provisorisk ball.

Det blir med andre ord mye “dyrere” (men ikke så “dyrt” som OOB) å få en kraftig slice på utslaget. Du kan ikke lenger slå ballen inn mot green fra, for eksempel “halfpipen” på gamle hull 8, hvis du finner igjen ballen.

Rekken med røde staker med hvit topp går gjennom skogholtet og helt opp til høyre for treningsgreenen.

Stakene står deretter på rekke og rad gjennom øvre del av skogholtet og helt opp mot treningsgreenen

Dette sier golfreglene (mal for lokale regler):

E-8   Definere spilleforbudområder

Formål: Det kan være noen deler av banen hvor Komiteen ønsker å forby spill, i hvilket tilfelle hvert område må behandles som enten innenfor et unormalt baneforhold eller innenfor et straffeområde.

Komiteen kan bruke spilleforbudområder av enhver grunn, slik som:

  • For å beskytte dyreliv, bosteder for dyr og miljøvernområder.
  • For å forhindre skader på unge trær, blomsterbed, vekstområder for torv, nylagt torv eller andre områder med planter.
  • For å beskytte spillere mot fare.
  • For å bevare steder med historisk eller kulturelle interesser.

Her ser du hvor grensen går.

Merk: de nye lokale reglene som dekker dette, er ikke helt klare ennå, så det kan komme presiseringer og avklaringer om dette emnet.

I mellomtiden – sikt godt til venstre. Og, ikke glem å rope “FORE” hvis du er så uheldig at ballen går dit den ikke skal.

Innhold
Klubben